Zorgverleners

Op een evenement wil je de beste zorg voor de bezoekers en de medewerkers. Medical Support levert op alle zorgniveau’s mensen. Zo kunnen wij ieder evenement bedienen conform de richtlijnen van de veldnormering. Samen met jou kijken wij wat er nodig is en waar wettelijk aan voldaan dient te worden.

Evenementen eerste hulpverlener

Onze evenementenhulpverleners beschikken over een geldig diploma / certificaat EHBO met aanvullende competenties voor de evenementenzorg. Daarbij zijn ze extra getraind om het gebied van methodisch handelen, samenwerken, communicatie en vervoerstechnieken. Daarbij heeft het overgrote deel ook extra competenties die noodzakelijk zijn voor specifieke evenementen. Wij selecteren voor ieder evenement de juiste hulpverlener.

Basiszorg

Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van niet-gespecialiseerde verpleegkundigen als aanvulling op het niveau Basis Eerste Hulp, Evenementen Eerste Hulp of ter ondersteuning van het niveau Spoedzorg, Artsenzorg of Specialistische Spoedzorg (Advanced Life Support). De verpleegkundige heeft een ondersteunende rol richting zorgprofessionals en heeft tevens een taak in de prioritering van zorg.

Spoedzorg

Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die werkzaam zijn in de acute somatische zorg. Uitgangspunt is dat zij spoedzorg starten in afwachting van overname door de regionale ambulancezorg of door het zorgniveau Specialistische Spoedzorg. Zorg binnen dit niveau vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een aanwezig ter zake deskundig arts of middels een protocol onder verantwoordelijkheid van een medisch manager.

Specialistische spoedzorg

Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die functioneel zelfstandig of zelfstandig bevoegd zijn om zorg te leveren op tenminste het niveau van het vigerende Landelijk Protocol Ambulancezorg. Inzet van deze zorgprofessionals valt onder verantwoordelijkheid van een MME en is noodzakelijk als op grond van de risicoprofiel bedreiging van de vitale functies of ernstig letsel te verwachten is.

Medische zorg

De inzet van artsen is maatwerk. Welk specialisme nodig is hangt mede af van de op basis van de risicoprofiel te verwachten zorgvragen.

Meld je aan bij Medical Support

EHBDD

Medical Support is verbonden met de EHBDD (eerste hulp bij drank en drugsongevallen). Dat betekent dat wij experts inzetten tijdens events op het gebied van alcohol en drugshulpverlening. Meer informatie over de EHBDD? Kijk dan op www.ehbdd.nl.

Veldnormering

Medical Support onderschrijft de landelijke Veldnorm Evenementenzorg. Deze norm verschaft duidelijkheid over de kwaliteit, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en patiëntveiligheid rondom de zorg op evenementen door eerstehulpverleners, zorgprofessionals en zorgorganisaties.