INSTRUCTEUR

Evenementenzorg (Het Oranje Kruis)

Ben jij de instructeur met passie voor de evenementenzorg? Meld je dan nu aan voor de opleiding tot instructeur Evenementenzorg. Behaal de aantekening op je Oranje Kruis Instructeurs diploma en help ons mee iedereen te laten genieten van hun evenement.

Medical Support en Het Oranje Kruis hebben de handen ineen geslagen als het gaat om de opleiding evenementenzorg voor de gediplomeerde eerstehulpverlener. De voor de opleiding gehanteerde eindtermen zijn gebaseerd op de vigerende Veldnorm Evenementenzorg. Met de aantekening op het diploma van Het Oranje Kruis kan de Zorgverlener Eerste Hulp zorg verlenen op het Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp, zoals omschreven in de Veldnormering Evenementenzorg.

Wat kun je verwachten?

Allereerst bieden wij jou een enthousiast en zeer ervaren docententeam. Alle docent instructeurs hebben ruime werkervaring binnen de evenementenzorg en beschikken over de competenties om jou als instructeur mee te nemen in de wereld van de evenementenzorg.

De opleiding die Medical Support aanbied is een aangename mix tussen theorie en praktijk waarbij de focus ligt op het verbreden van jouw kennis en het aanleren, op instructeursniveau, van de diverse vaardigheden. Tijdens de training maken wij gebruik van ervaren lotusslachtoffers. Uiteraard trainen wij je hoe jij de geleerde stof het beste kunt uitdragen naar de cursisten. Wij vertrouwen er op dat jij als instructeur al voldoende didactisch ervaring hebt opgedaan. In deze opleiding besteden wij wel aandacht aan vakdidactiek.

Naast de contactmomenten ben je ongeveer twaalf uur bezig met thuisstudie. Tijdens het examen is er een lotus aanwezig, een andere instructeur van de opleiding en een consulent van Het Oranje Kruis. Daarnaast krijg je nog een theoretische toets die met een voldoende afgesloten dient te worden. Indien deze aspecten voldoende zijn zal de aantekening bijgeschreven worden op jouw diploma van Het Oranje Kruis.

Bij voldoende resultaat ontvang je als instructeur de aantekening op jouw diploma. Je kan dan, indien je bij een EZO betrokken bent, cursisten opleiden voor de aantekening evenementenhulpverlener.

Pijlers

  1. Optreden in een EZO / georganiseerd verband (attitude, organisatiekennis, competenties op peil.
  2. Voorbereidingen op grond van risico’s (soorten evenementen, benodigde zorgverleners, posten en materialen.
  3. Ketenzorg (ABCDE / SBAR / samenwerking).
  4. Specifieke vaardigheden (grootschalige incidenten, vervoer en transport, tourniquet, toedienen van de AAI, aluminium spalk aanleggen, integraalhelm afnemen etc.).

Wat mag je na de opleiding geven?

Na het behalen van jouw instructeursopleiding mag je hulpverleners opleiden voor de aantekening Evenementenhulpverlener bij Het Oranje Kruis. De opleiding zal afgesloten worden met een examen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een lotus. Jouw cursisten hebben dan vervolgens de aantekening evenementenzorgverlener niveau 2.

Het examen zal afgenomen worden door onafhankelijke examinatoren van Medical Support. Na het behalen van het examen zal deze bijgeschreven worden bij het Oranje Kruis. Ook evenementenzorgverleners hebben de verplichting de bijscholing te volgen.

Aanmelden?

Wil je weten wanneer jij kunt starten met de instructeursopleiding Evenementenzorg? Voorafgaand ontvangen wij graag een bewijsstuk van een EZO (evenementenzorgorganisatie) zodat wij weten dat jij beschikt over de ervaring binnen de evenementenzorg. Kijk hieronder voor alle startdata. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@medicalsupport.nl of neem telefonisch contact met ons op.

Meld je aan voor de opleiding Instructeur Evenementenzorg

  • Voer een getal tussen 1 en 15 in.
Terug naar boven

Toelatingseisen

  • Een opleiding Instructeur Eerste Hulp conform de richtlijnen NREH
  • Aantoonbare ervaring op (grote) evenementen
  • Kennis en praktijkervaring hebben op het gebied van de ABCDE en SBAR
  • Een open en pro actieve houding
  • U beschikt over didactische vaardigheden

Let op! De instructeur dient een verklaring te overleggen van een Evenementenzorg organisatie waarin aangegeven wordt dat de instructeur zelf actief is als zorgverlener Eerste Hulp in de evenementenzorg. (Dit is een eis vanuit de veldnormering evenementenzorg).

Cursusduur

De opleiding bestaat uit 3 lesdagen met ongeveer 12 uur zelfstudie. Het examen vindt plaats op de 4e lesdag. Het leren bestaat uit het opdoen van theoretische kennis en het oefenen van vaardigheden. Het accent van de opleiding ligt op samenwerken en ketenzorg. Het examen leidt bij goed gevolg tot de aantekening instructeur evenementenzorg. Dit diploma is 2 jaar geldig. Voor her-certificering geldt een frequente nascholing wat betreft levensreddend handelen. Tegelijk met het diploma Evenementenzorg blijft het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis geldig.

Opleidingskosten

De kosten van de opleiding Instructeur Evenementenzorg bedraagt € 599,00 inclusief lesmateriaal en lunch maar exclusief BTW.

Alle genoemde prijzen zijn excl. Het geldende BTW tarief. U krijgt het pakket tijdens de opleiding uitgereikt.

Vraag hier aan