VERSNELDE INSTRUCTEURSOPLEIDING

Het Oranje Kruis

Ben je al instructeur van het Rode Kruis en wil je ook EHBO lessen geven voor Het Oranje Kruis? Dan is de versnelde opleiding tot EHBO instructeur Oranje Kruis echt iets voor jou! In drie bijeenkomsten neemt het docenten team je mee om jezelf te ontwikkelen tot Oranje Kruis instructeur.

Je krijgt als Rode Kruis instructeur vrijstelling voor het didactisch examen op basis van eerder verworven competenties. Voor het vaardigheidsgedeelte, en theoriegedeelte ga je nog wel op examen. In de praktijklessen nemen wij je mee in de voorbereiding voor het vaardigheids- en theorie examen.

Wat kun je verwachten?

De versnelde instructeursopleiding leidt je op tot volwaardig EHBO instructeur van Het Oranje Kruis. We werken aan de eindtermen van het EHBO gedeelte:

De instructeur voldoet aan de eindtermen van:

– het Diploma Eerste Hulp (volgens de laatste druk van Het Oranje Kruis boekje)

De Instructeur Eerste Hulp kan globaal bouw, functie en/of werking uitleggen van:

– het menselijk lichaam
– het zenuwstelsel
– de ademhalingsorganen
– bloed, hart en bloedvaten
– de huid
– het geraamte, de gewrichten en de spieren
– het oog

De Instructeur Eerste Hulp kan:

– de samenhang van stoornissen in bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop beschrijven;
– het verschil tussen klinische en biologische dood uitleggen;
– het doel van de Eerste Hulp bij de verschillende stoornissen en letsels omschrijven;
– uitleggen waarom de Eerste Hulp bij de verschillende letsels moet worden verleend op de  wijze die is beschreven in Het Oranje Kruis boekje en in door Het Oranje Kruis uitgebrachte modules, voor zover van toepassing;
– vertellen wanneer en hoe een slachtoffer moet worden vervoerd en welke hulpmiddelen hierbij kunnen worden gebruikt;
– met anderen een slachtoffer vervoeren met gebruik van verschillende hulpmiddelen (deken, brancard)

Aanmelden?

Wil je weten wanneer jij kunt starten met de versnelde instructeursopleiding Het Oranje Kruis? Kijk hieronder voor alle startdata. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@medicalsupport.nl of neem telefonisch contact met ons op.

Meld je aan voor de versnelde instructeursopleiding Oranje Kruis

  • Voer een nummer in van 1 tot 15.
Terug naar boven

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan de versnelde instructeursopleiding van Het Oranje Kruis dien je in bezit te zijn van geldig certificaat ‘Rode Kruis Instructeur’.

Cursusduur

De totale opleidingsduur is 24 uur, verdeeld over drie dagen. Aanvullend krijg je nog opdrachten die je thuis kan maken

Opleidingskosten

De totale opleidingskosten bedragen €699 exclusief de wettelijke BTW Daarnaast komen de examenkosten voor Het Oranje Kruis. Het examen voor de versnelde instructeursopleiding bestaat uit:

Examen Diploma Instructeur Eerste Hulp (IEH) Theorie € 115,00 Examen Diploma Instructeur Eerste Hulp (IEH) Vaardigheden € 325,00

Alle genoemde prijzen zijn excl. Het geldende BTW tarief. U krijgt het pakket tijdens de opleiding uitgereikt.

Alle genoemde prijzen zijn excl. Het geldende BTW tarief. U krijgt het pakket tijdens de opleiding uitgereikt.

Vraag hier aan